Terms and conditions

Dit zijn de algemene voorwaarden van ETAPA, gevestigd te Fabiolalaan 23, 8880 Ledegem, België (hierna "wij", "ons" of "onze"). Door gebruik te maken van onze website [etapa.cc] (hierna de "Website") gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Gebruik van de website

1U gaat ermee akkoord dat u de Website alleen zult gebruiken voor wettige doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen, de normen van fatsoen schendt of anderszins onwettig is.

U stemt ermee in om geen enkele vorm van malware, virussen of andere schadelijke code op de Website te plaatsen of te verspreiden.

Intellectuele Eigendom

De inhoud van de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, merken en software, is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die in handen zijn van ETAPA of haar licentiegevers. U mag deze inhoud niet gebruiken zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Aansprakelijkheid

Wij streven ernaar om accurate en actuele informatie op de Website te verstrekken, maar wij bieden geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de verstrekte informatie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortkomt uit uw gebruik van de Website, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, gevolg- of bijzondere schade.

Links naar andere websites

De Website kan links bevatten naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor enige schade of verlies veroorzaakt door uw gebruik van deze websites.

Wijzigingen algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden zal op de Website beschikbaar zijn. Uw voortgezet gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen vormt uw akkoord met de herziene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 16 oktober 2024.